Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

soundofsilence
20:16
Nadzieja to kolejny etap, z którego się wyrasta.
— Udław się (2001)
soundofsilence
20:16
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
soundofsilence
20:15
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie żyć
— AR
Reposted fromcreure creure viatoniewszystko toniewszystko
soundofsilence
20:14
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— J. Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viatoniewszystko toniewszystko

May 24 2017

soundofsilence
20:08
Nigdy więcej nie wyrządzę sobie krzywdy czekania na coś, co ma się nie wydarzyć.
— misanthropy.soup.io
soundofsilence
17:27
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
soundofsilence
17:27
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viate-quiero te-quiero

May 23 2017

20:44
8068 73ec 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viatobecontinued tobecontinued
soundofsilence
20:44
Instynkt. Wiesz komu ufać.
Ludzie to wiedzą, jak zwierzęta. Nie słuchamy go tak dobrze jak one, nie za każdym razem, ale zawsze jest tam gdzieś ukryty. 
To mrowienie kiedy coś jest nie tak i spokój kiedy wszystko jest dobrze.
— Huntley Fitzpatrick – Moje życie obok
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
soundofsilence
20:44
soundofsilence
20:42
Reposted frommefir mefir viapensieve pensieve
soundofsilence
19:04
4519 0d4e 420
soundofsilence
18:56

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
18:56
Kto by pomyślał ,że moim ulubionym momentem będzie ten, w którym na mnie patrzysz.
— (via skinnyyoungassanddrugs)

May 22 2017

soundofsilence
20:03
3145 0cf9 420
Reposted fromlaters laters vialexxie lexxie
soundofsilence
19:52
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.

~Marek Hłasko
— true story!!
soundofsilence
10:41
5939 86ec 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
soundofsilence
10:41
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
soundofsilence
10:40
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viamefir mefir
soundofsilence
10:40
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl