Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

soundofsilence
13:25
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaplugss plugss
soundofsilence
13:25
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury
Reposted fromiloveyou iloveyou viamojanazawsze mojanazawsze
soundofsilence
13:24
0508 97ad 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaxannabelle xannabelle
soundofsilence
13:16
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
soundofsilence
13:15

April 22 2017

soundofsilence
21:25
0382 02f8 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakiks kiks
soundofsilence
19:35
3160 d9c9 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
soundofsilence
19:01

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdonniedarco donniedarco viasewkagold sewkagold
soundofsilence
15:17
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
soundofsilence
07:36

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
soundofsilence
07:36
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viatobecontinued tobecontinued

April 20 2017

soundofsilence
21:58
2994 53bd 420
Reposted fromwestern-feeling western-feeling
soundofsilence
21:58
3240 2821 420
Reposted fromlaters laters

April 19 2017

soundofsilence
18:16
soundofsilence
18:16
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted from99problems 99problems viapensieve pensieve
soundofsilence
18:13
Czy zostaną mi po Tobie blizny?
— Cool kids of death
Reposted fromnivea nivea viapensieve pensieve
soundofsilence
15:41
4060 d40e 420
soundofsilence
09:23
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
soundofsilence
09:22
Jeśli spotyka Cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromlovvie lovvie

April 18 2017

soundofsilence
18:26
Samotność to nie brak ludzi, to brak zrozumienia i akceptacji.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl