Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

soundofsilence
13:02
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaromantycznosc romantycznosc
13:01
5434 4515 420
Reposted fromsteak steak viaromantycznosc romantycznosc
soundofsilence
12:59
1667 1915 420
Reposted frombjureczko bjureczko viaromantycznosc romantycznosc
soundofsilence
12:57
3223 8526 420

July 15 2017

soundofsilence
22:57
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso

July 10 2017

soundofsilence
15:02
4043 1376 420
Reposted fromoblivious oblivious viawarkocz warkocz

July 07 2017

soundofsilence
08:19
0864 aae1 420
Reposted fromscorpix scorpix viawarkocz warkocz
soundofsilence
08:17
soundofsilence
08:16
2499 f3a7 420
Reposted frompesy pesy viawarkocz warkocz
soundofsilence
08:00
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viamojanazawsze mojanazawsze
soundofsilence
08:00
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viamojanazawsze mojanazawsze
soundofsilence
07:59
0858 0864 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaunhappys unhappys

July 04 2017

13:11
9350 c82a 420
Reposted fromkimik kimik viatobecontinued tobecontinued
soundofsilence
13:11
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viatobecontinued tobecontinued

July 03 2017

soundofsilence
21:15
chciałabym Cię przytulić całą moją tęsknotą. 
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow viamyzone myzone
soundofsilence
20:15
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viafeatherr featherr

June 25 2017

soundofsilence
19:37
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
soundofsilence
16:16
3116 d17d 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
soundofsilence
16:16
5590 a10d 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatobecontinued tobecontinued
soundofsilence
16:16
1820 0dd5 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl