Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2019

soundofsilence
10:35

September 01 2019

soundofsilence
19:20
Reposted fromshakeme shakeme viakarmacoma karmacoma
soundofsilence
19:20
4603 57a0 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer
06:42
2780 a722 420
Reposted frombrumous brumous viatulipanowa tulipanowa

August 13 2019

soundofsilence
14:38
6166 0c7d 420
Reposted fromyuras yuras viamalinowowa malinowowa

July 31 2019

soundofsilence
10:21

July 30 2019

soundofsilence
14:17
9716 acca 420
Reposted fromesste esste viainsanedreamer insanedreamer

July 23 2019

soundofsilence
22:20
6597 ee48 420
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
soundofsilence
22:19
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viadoubleespresso doubleespresso
soundofsilence
22:19
9412 a13a 420
Reposted fromOFFka OFFka viadoubleespresso doubleespresso

July 18 2019

soundofsilence
14:20
soundofsilence
14:13
Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie viaherbatkowa herbatkowa
soundofsilence
14:12
8601 acfc 420

July 07 2019

soundofsilence
15:45
6585 27e1 420
Reposted frompunisher punisher viainsanedreamer insanedreamer

July 02 2019

soundofsilence
18:14
4160 faa1 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

July 01 2019

14:36

June 11 2019

soundofsilence
14:06
soundofsilence
14:05
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
     
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted frompiehus piehus via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli

May 30 2019

soundofsilence
18:54
3997 a8cb 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
soundofsilence
18:54
Smutne jest życie, gdy nie ma go z kim dzielić.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl