Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

soundofsilence
17:53
8370 a229 420
Reposted frommhsa mhsa viagoldenowl goldenowl

August 10 2017

soundofsilence
15:17
6296 b2ad 420
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaoutofmyhead outofmyhead

August 08 2017

soundofsilence
14:09
9226 7113 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
soundofsilence
14:09
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viapolglosem polglosem
soundofsilence
11:46
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"

July 18 2017

soundofsilence
13:02
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaromantycznosc romantycznosc
13:01
5434 4515 420
Reposted fromsteak steak viaromantycznosc romantycznosc
soundofsilence
12:59
1667 1915 420
Reposted frombjureczko bjureczko viaromantycznosc romantycznosc
soundofsilence
12:57
3223 8526 420

July 15 2017

soundofsilence
22:57
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso

July 10 2017

soundofsilence
15:02
4043 1376 420
Reposted fromoblivious oblivious viawarkocz warkocz

July 07 2017

soundofsilence
08:19
0864 aae1 420
Reposted fromscorpix scorpix viawarkocz warkocz
soundofsilence
08:17
soundofsilence
08:16
2499 f3a7 420
Reposted frompesy pesy viawarkocz warkocz
soundofsilence
08:00
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viamojanazawsze mojanazawsze
soundofsilence
08:00
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viamojanazawsze mojanazawsze
soundofsilence
07:59
0858 0864 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaunhappys unhappys

July 04 2017

13:11
9350 c82a 420
Reposted fromkimik kimik viatobecontinued tobecontinued
soundofsilence
13:11
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viatobecontinued tobecontinued

July 03 2017

soundofsilence
21:15
chciałabym Cię przytulić całą moją tęsknotą. 
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl