Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2020

soundofsilence
08:06
2866 f114 420
Reposted frompiehus piehus viamadeinchina madeinchina

March 14 2020

01:26
soundofsilence
01:16
9994 00ec 420
Reposted fromexistential existential viamefir mefir
soundofsilence
01:12
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
soundofsilence
01:09
soundofsilence
01:08
soundofsilence
00:52
1621 14dc 420
Reposted fromverronique verronique
soundofsilence
00:51
1610 1b8c 420
Reposted from0 0 viainsanedreamer insanedreamer
soundofsilence
00:46
soundofsilence
00:45
2012 629b 420
Reposted frommoai moai viaszalony-virus szalony-virus

March 13 2020

soundofsilence
22:15
”Ciekawe czy kiedykolwiek myślimy o sobie w tej samej chwili.”
soundofsilence
22:15
8467 cb2d 420

January 31 2020

soundofsilence
19:58
6618 1ed5 420
Reposted fromzrazik zrazik viatobecontinued tobecontinued
soundofsilence
19:51
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
soundofsilence
19:07
7481 2ca3 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaabsstract absstract

January 29 2020

soundofsilence
21:19
7450 dbe1 420
Reposted frommiischa miischa viaabsstract absstract
soundofsilence
20:54

Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. 
Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: 
kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość.
Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.

— Grażyna Jagielska
Reposted fromyourtitle yourtitle viabitemyneck bitemyneck

January 28 2020

soundofsilence
21:27
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami - "Pan Nakano i kobiety"
soundofsilence
21:26
6711 f5a0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie

January 17 2020

soundofsilence
22:40
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl