Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

soundofsilence
22:40
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
soundofsilence
22:07
7832 c9dd 420
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
soundofsilence
20:49
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viabitemyneck bitemyneck

November 17 2019

soundofsilence
19:37
Fog in Squamish
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialaters laters
soundofsilence
19:37
1619 4879 420
Reposted fromlaters laters
soundofsilence
19:37
1620 cc71 420
Reposted fromlaters laters

October 30 2019

soundofsilence
10:35

September 01 2019

soundofsilence
19:20
Reposted fromshakeme shakeme viakarmacoma karmacoma
soundofsilence
19:20
4603 57a0 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer
06:42
2780 a722 420
Reposted frombrumous brumous viatulipanowa tulipanowa

August 13 2019

soundofsilence
14:38
6166 0c7d 420
Reposted fromyuras yuras viamalinowowa malinowowa

July 31 2019

soundofsilence
10:21

July 30 2019

soundofsilence
14:17
9716 acca 420
Reposted fromesste esste viainsanedreamer insanedreamer

July 23 2019

soundofsilence
22:20
6597 ee48 420
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
soundofsilence
22:19
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viadoubleespresso doubleespresso
soundofsilence
22:19
9412 a13a 420
Reposted fromOFFka OFFka viadoubleespresso doubleespresso

July 18 2019

soundofsilence
14:20
soundofsilence
14:13
Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie viaherbatkowa herbatkowa
soundofsilence
14:12
8601 acfc 420

July 07 2019

soundofsilence
15:45
6585 27e1 420
Reposted frompunisher punisher viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl