Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

soundofsilence
22:19
9412 a13a 420
Reposted fromOFFka OFFka viadoubleespresso doubleespresso

July 18 2019

soundofsilence
14:20
soundofsilence
14:13
Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie viaherbatkowa herbatkowa
soundofsilence
14:12
8601 acfc 420

July 07 2019

soundofsilence
15:45
6585 27e1 420
Reposted frompunisher punisher viainsanedreamer insanedreamer

July 02 2019

soundofsilence
18:14
4160 faa1 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

July 01 2019

14:36

June 11 2019

soundofsilence
14:06
soundofsilence
14:05
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
     
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted frompiehus piehus via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli

May 30 2019

soundofsilence
18:54
3997 a8cb 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
soundofsilence
18:54
Smutne jest życie, gdy nie ma go z kim dzielić.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 29 2019

soundofsilence
22:01
0952 abdd 420
Reposted fromhare hare viamefir mefir

May 25 2019

soundofsilence
17:52
Opuszczenie emocjonalne jest dużo trudniejsze niż opuszczenie fizyczne. Druga osoba jest obok, ale jej nie czujesz. Staje się zupełnie obca. Nie dzielisz się już z nią swoimi uczuciami i spostrzeżeniami. Nie dzielisz już z nią marzeń i snów.
— Aleksandra Steć

May 23 2019

soundofsilence
12:00
7203 70c2 420
Reposted fromdippi dippi viainspirations inspirations

May 22 2019

soundofsilence
18:52
2947 94e7 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaabsurdalna absurdalna
soundofsilence
18:51
9219 ed40 420
Reposted fromhagis hagis viaabsurdalna absurdalna
18:51
6450 c0f9 420
Reposted fromdivi divi viaabsurdalna absurdalna
soundofsilence
18:47
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelypassenger lonelypassenger
soundofsilence
18:46
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 15 2019

soundofsilence
19:39
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaNataly Nataly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl