Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

soundofsilence
19:39
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaNataly Nataly
soundofsilence
10:51
7969 0ffa 420
Reposted fromhormeza hormeza viaxannabelle xannabelle
soundofsilence
09:17
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry

May 14 2019

soundofsilence
21:44
soundofsilence
21:43

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz

May 10 2019

soundofsilence
11:35
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viapensieve pensieve
soundofsilence
09:34
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued
09:29
2903 0652 420
soundofsilence
09:28
2047 f8e2 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaaura-lunaris aura-lunaris

May 08 2019

soundofsilence
08:25
0085 e6e8 420
soundofsilence
07:13
soundofsilence
07:13
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
soundofsilence
07:12
8403 3e78 420
Reposted fromRowena Rowena

May 07 2019

soundofsilence
12:44
0003 1176 420
Reposted fromsoftboi softboi viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
soundofsilence
12:38
7694 65f6 420
soundofsilence
12:37
soundofsilence
12:36
0817 13d9 420
Reposted fromsoftboi softboi viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer

May 02 2019

soundofsilence
12:27

April 25 2019

soundofsilence
07:50
1743 fdb9 420
Reposted fromkaiee kaiee vianutt nutt
soundofsilence
07:50
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl