Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2020

soundofsilence
19:51
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
soundofsilence
19:07
7481 2ca3 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaabsstract absstract

January 29 2020

soundofsilence
21:19
7450 dbe1 420
Reposted frommiischa miischa viaabsstract absstract
soundofsilence
20:54

Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. 
Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: 
kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość.
Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.

— Grażyna Jagielska
Reposted fromyourtitle yourtitle viabitemyneck bitemyneck

January 28 2020

soundofsilence
21:27
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami - "Pan Nakano i kobiety"
soundofsilence
21:26
6711 f5a0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie

January 17 2020

soundofsilence
22:40
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
soundofsilence
22:07
7832 c9dd 420
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
soundofsilence
20:49
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viabitemyneck bitemyneck

November 17 2019

soundofsilence
19:37
Fog in Squamish
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialaters laters
soundofsilence
19:37
1619 4879 420
Reposted fromlaters laters
soundofsilence
19:37
1620 cc71 420
Reposted fromlaters laters

October 30 2019

soundofsilence
10:35

September 01 2019

soundofsilence
19:20
Reposted fromshakeme shakeme viakarmacoma karmacoma
soundofsilence
19:20
4603 57a0 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer
06:42
2780 a722 420
Reposted frombrumous brumous viatulipanowa tulipanowa

August 13 2019

soundofsilence
14:38
6166 0c7d 420
Reposted fromyuras yuras viamalinowowa malinowowa

July 31 2019

soundofsilence
10:21

July 30 2019

soundofsilence
14:17
9716 acca 420
Reposted fromesste esste viainsanedreamer insanedreamer

July 23 2019

soundofsilence
22:20
6597 ee48 420
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl